Stamboomonderzoek voor iedereen

Voorproeven

Om een idee te krijgen wat je kunt verwachten van een onderzoek, laten we je graag enkele voorbeelden zien van de verschillende standaardonderzoeken die we aanbieden. De presentatie van een gepersonaliseerd onderzoek (d.w.z. afwijkend van de standaardonderzoeken) zal uiteraard altijd afhankelijk zijn van de wensen van de klant en zal in onderling overleg worden vastgelegd. Informatie over de tarieven van ons onderzoek vind je op de pagina Aanbod.

Ieder onderzoek

Onderzoeksresultaten worden in principe altijd aangeleverd als PDF-bestand. Stamboomonderzoek wordt gepresenteerd in tekstvorm en waar mogelijk voorzien van een grafische weergave. Alle onderzoeken worden verantwoord en onderbouwd met bronvermelding. Veelal wordt hierbij verwezen naar online scans van de geraadpleegde archiefstukken.

^Top

Voorouderboom (kwartierstaat)

Het standaardonderzoek ‘Voorouderboom’ bestaat uit een overzicht van alle voorouders tot en met de 6e generatie (of zover als mogelijk indien er minder dan 6 generaties kunnen worden gevonden). Hierbij worden zoveel mogelijk basisgegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) gegeven, evenals beroepen en woonplaatsen.

Bekijk hier een voorbeeld.

^Top

Vadertak (stamreeks)

Bij het standaardonderzoek ‘Vaderreeks’ wordt de mannelijke lijn terug in de tijd gevolgd, zo ver als de bronnen dat toestaan. We beginnen bij je vader, één van je opa’s of een man naar jouw keuze in je stamboom. Van vader op vader wordt iedere keer het gezin (of in het geval van meerdere huwelijken: de gezinnen) uitgewerkt. Hierbij worden uiteraard zoveel mogelijk de basisgegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) gegeven, evenals beroepen en woonplaatsen. Wanneer er tijdens het onderzoek bijzondere feiten of verhalen opduiken krijgen ook deze een plaats in het eindresultaat.

Bekijk hier een voorbeeld.

^Top

Moedertak (moederreeks)

Bij het standaardonderzoek ‘Moedertak’ wordt de vrouwelijke lijn terug in de tijd gevolgd, zo ver als de bronnen dat toestaan. We beginnen bij je moeder, één van je oma’s of een vrouw naar jouw keuze in je stamboom. Van moeder op moeder wordt iedere keer het gezin (of in het geval van meerdere huwelijken: de gezinnen) uitgewerkt. Hierbij worden uiteraard zoveel mogelijk de basisgegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) gegeven, evenals beroepen en woonplaatsen. Wanneer er tijdens het onderzoek bijzondere feiten of verhalen opduiken krijgen ook deze een plaats in het eindresultaat.

Een voorbeeld volgt later.

^Top

Nakomelingenboom (parenteel)

Het standaardonderzoek ‘Nakomelingenboom’ bestaat uit een overzicht van alle nakomelingen van een echtpaar tot en met de 4e generatie (inclusief het oorspronkelijke echtpaar). Hierbij worden zoveel mogelijk basisgegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) gegeven, evenals beroepen en woonplaatsen. Gegevens die vanwege de wettelijke openbaarheidstermijnen nog niet openbaar zijn, of die in strijd zijn met de AVG zullen niet worden opgenomen.

Een voorbeeld volgt later.

^Top