Stamboomonderzoek voor iedereen

Werkwijze

Bij ieder onderzoek hebben we natuurlijk een startpunt nodig. In de meeste gevallen zal het gaan om recente gegevens: de volledige namen van je ouders of grootouders, en hun geboortedatum en -plaats.

Vanuit de meest recente generaties werken we terug naar het verleden. Met behulp van online beschikbare bronnen komen we vaak al heel ver. Voor sommige gegevens is het echter nodig om archieven of andere instellingen te bezoeken. De onderzoeksresultaten worden verwerkt in een mooi document, waarin ook duidelijk alle bronnen staan aangegeven.

Nog levende personen moeten schriftelijk toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens in het onderzoeksverslag. Wij kunnen je voor dit doel een formulier toesturen, dat je ons ondertekend kan terugsturen.

Indien nodig of gewenst, kunnen we persoonskaarten aanvragen van recent* overleden familieleden. De kosten hiervoor (geldende tarieven CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis) worden in dat geval doorberekend.

De resultaten van ons onderzoek worden je toegestuurd als digitaal product (PDF). Voorbeelden hiervan vind je onder Voorproeven.


* “Recent” betekent bij genealogisch onderzoek ongeveer de laatste eeuw.

^Top