Stamboomonderzoek voor iedereen

Privacyverklaring

De website

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van genealogisch en historisch onderzoeksbureau ‘Elke Tak Telt’, die wordt beheerd door Maarten van Bourgondiën en Marlies van Bourgondiën-Dikken.

Op de verschillende pagina’s wordt inhoudelijke informatie verstrekt aan bezoekers van deze website. Er zijn geen inlog- of reactiemogelijkheden.

Contactgegevens

Via het contactformulier kan een bericht worden gestuurd naar Elke Tak Telt. Zo kun je bijvoorbeeld meer informatie of een offerte opvragen. De formuliergegevens worden niet opgeslagen in het daarvoor gebruikte gebruikte WPForms Lite. Elke Tak Telt ontvangt de ingevulde contactformulieren als e-mail, waarna de verdere correspondentie eveneens via e-mail verloopt.
De op deze manier verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor het doel of de doelen waarvoor het contactformulier is gebruikt. Dat betekent dat deze gegevens nooit zonder schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt.
Daarnaast worden er door Elke Tak Telt geen persoonsgegevens opgeslagen. Wij bewaren de verstuurde berichten zolang dat voor het betreffende contact noodzakelijk is. Uiterlijk een jaar na het laatste contact zullen ze worden verwijderd. Wanneer er een opdracht voortkomt uit het contact, zullen alle gegevens zeven jaar bewaard worden, overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn voor zakelijke administratie.

Persoonsgegevens

Op deze website staan enkele voorbeelden van genealogische onderzoeken. Inherent aan dergelijk onderzoek is het voorkomen van veel namen en persoonlijke gegevens over mensen. Informatie over nog levende personen wordt echter alleen opgenomen na schriftelijke toestemming van de betreffende personen.
Persoonsgegevens die bezoekers van de website via het contactformulier verstrekken, worden niet door Elke Tak Telt opgeslagen. Wanneer het contact is afgerond, worden zij tegelijk met de betreffende e-mail uiterlijk een jaar na het laatste contact verwijderd. Wanneer er een opdracht voortkomt uit het contact, zullen alle gegevens zeven jaar bewaard worden, overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn voor zakelijke administratie.

Cookies

Op dit moment maken de volgende website-onderdelen gebruik van cookies:

^Top